ERGONOMI PÅ ARBETSPLATSEN
Det ergonomiska perspektivet är viktigt för att minska risken för belastningsbesvär.
Det mest optimala är varierad rörelse - i tillräckligt stort utrymme - lagom intensitet och där emellan - tid och plats för vila och återhämtning.

För många råder det motsatta!
Monotont arbete i kombination med stress - ökar markant risken för att belastningsbesvär uppstår!

Kom också ihåg att förebyggande och åtgärdande insatser också gäller arbetslatser i hemmet.

Jag vill gärna bidra med mina kunskaper och erfarenheter gällande fysisk arbetsmiljö.

Syn
Buller
Fysiska och psykiska förutsättningar
Teknisk utrustning
Hjälpmedel
Fysisk arbetsmiljö
Kontakta Hjärtat i fokus AB - för en första kostnadsfri
konsultation per telefon