ERGONOMISK BEDÖMNING AV ARBETSPLATS
Aspekter ur ett ergonomiskt perspektiv är viktigt för att minska risken för belastningsbesvär. Det allra bästa för våra kroppar vore en varierad rörelse i tillräckligt stort utrymme, med lagom intensitet och däremellan tid och plats för vila och återhämtning.

Så ser inte alla våra arbetsplatser ut. Ju mer monotont ett arbete är eller ju mer stress som förekommer - desto större är risken att belastningsbesvär uppstår och desto viktigare är det ergonomiska perspektivet. Jag vill gärna bidra med mina kunskaper och erfarenheter gällande fysisk arbetsmiljö.

Kom också ihåg att de förebyggande och åtgärdande insatserna av belastningsbesvär även gäller arbetsplatser i hemmet.
Syn
Buller
Fysiska och psykiska förutsättningar
Teknisk utrustning
Hjälpmedel
När ni har frågor kring fysisk arbetsmiljö
Kontakta Hjärtat i fokus AB - för en första kostnadsfri konsultation per telefon