Hjärtat i fokus AB - möjligheter här och nu
VISION och FÖRETAGSNAMN
Företaget är en del av min livsvision. Jag vill bidra till ett Hållbart arbetsliv och god Hälsa genom kommunikativa samarbeten - byggt på ömsesidig tillit och förtroende, vetenskaplig forskning - med Människan i centrum.

Att ha hjärtat i fokus innebär för mig att vara hållbar både som organisation, ledare och individ. När vi inkluderar hjärtat i våra sammanhang och beslut, så innebär det ett ansvarstagande både inåt i oss själva men också utåt mot andra. Jag tänker att ett sådant fokus utgör grunden för all gynnsam utveckling

Namnet “landade” hos mig redan i början av min utbildning till Kraniosakralterapeut, en filosofi av Hjärtat som vårt Ursprung och Livskraft, något som bildas utanför vår kropp, innan vi ens finns – Å hjärtats intelligens som känner av att “något ska ske” – innan det ens har skett......
Det är utifrån dessa filosofiska tankegångar grundat på Embryologisk och Kvantfysisk vetenskap som jag utgår ifrån och som jag vill belysa i mitt arbete
MÄNNISKANS FÖRUTSÄTTNINGAR
Människan består till största del av vatten. Därför symboliserar välmående människor och företag för mig – ett klart och friskt vatten, fyllt av Livsenergi - en ständigt pågående rörelse, långt bort från stagnationer och destruktiva handlingsmönster. Det skapar en tillvaro med utrymme för den enskilde men också en regelbunden närvaro och kontakt med andra.
STILLHET - EXPANSION
Det är i det stillsamma som vi bygger våra muskler efter ett träningspass och det är i det stillsamma som vi bygger tillit och goda relationer. Men det är också här som vi förbereder oss, bygger kraft - att i Rörelsen agera med kvalité, effektivitet och fokus. Det är nu vi tar steg framåt - att växa som människor, som företag och som samhälle.

Den kunskapen och den kraften är mina budskap, liksom att möta oss själva och varandra utifrån värden såsom vänlighet, ödmjukhet, tolerans, tålamod, hänsyn och respekt.
Jag har lovat mig själv att vara sann mot mig själv och mina inre värden – Det löftet har jag för avsikt att hålla
Till Alla som önskar en Förändring
Oavsett Vem du är, Vilken bransch du jobbar inom eller Vad du kommer ifrån - Dörren är öppen för alla som önskar en förändring – på riktigt, på djupet - för att man har bestämt sig eller för att man känner att - Nu är det dags att bestämma sig!

Med specifika kompetenser och en helhetssyn finns Hjärtat i fokus AB - som något nytt och unikt för att möta Dig där du är.
Hjärtat i fokus AB
Ett konsultföretag i tiden - För dig - Här och nu