Hjärtat i fokus AB - möjligheter här och nu
Vision och företagsnamn
Företaget är en del av min livsvision.
Jag vill bidra till att människor "vaknar", börjar förstå att möjligheterna till hälsa och välgång finns inom oss och att vi
behöver ta dessa nödvändiga utvecklingssteg för en bättre
och mer human värld.

Att ha hjärtat i fokus innebär för mig en förankring inåt för att
vara mer stadig utåt och därmed hantera både sig själv och sin omgivning, gällande kommunikation, relationer eller allmänna hälsoproblem.
Jag tänker att ett sådant fokus utgör grunden för all gynnsam utveckling.

Namnet landade hos mig redan i början av min utbildning till Kraniosakralterapeut, en filosofi av Hjärtat som vårt Ursprung
och Livskraft, med intelligensen att känna av att “något ska ske”
– innan det har skett......

Det är utifrån dessa tankegångar grundat på embryologisk och kvantfysisk vetenskap som jag utgår ifrån och som jag vill belysa
i mitt arbete
Människans förutsättningar
Människan består till stor del av vatten
Därför symboliserar välmående mänskliga sammanhang för mig

  • ett klart och friskt vatten

  • fyllt av Livsenergi

  • en ständigt pågående rörelse

  • som skapar luft och utrymme

att vara kreativ, att våga lita till flödet, sin intuition och att fortsätta gå den väg var och en är ämnad att gå

Vi har alla olika livsresor.
Därför är det så viktigt att följa sin egen väg

Stillhet - Expansion
Det är i det stillsamma som vi bygger våra muskler efter ett träningspass och det är i det stillsamma som vi bygger tillit och
goda relationer

Men det är också här som vi förbereder oss, bygger kraft - att i rörelsen agera med kvalité, effektivitet och fokus.
Det är nu vi tar steg framåt - att växa som människor, som företag och som samhälle

Den kunskapen är mina budskap, liksom att möta oss själva och varandra utifrån värden såsom vänlighet, ödmjukhet och tålamod men också med hänsyn och genom gränssättning

För jag har lovat att vara sann mot mig själv och mina inre värden –
och det löftet har jag för avsikt att hålla
Hjärtat i fokus AB
För din Framtid - Här och nu!