GRUPPHANDLEDNING - KONFLIKTHANTERING
Individer är unika varelser med olika förmågor och kompetenser som Alla bör tas till vara.

En arbetsgrupp fungerar som allra bäst när individerna tillåts vara sig själva - utan att för den skull agera på andras bekostnad.
Det är detta som skapar den speciella och unika gruppdynamiken som behöver "vårdas" - för att fortsätta utvecklas och förfinas.

Ibland uppstår svårigheter som påverkar arbetsgruppen negativt - någon som tillkommer... någon som lämnar... arbetsuppgifter som förändras...

Jag erbjuder grupphandledning och ensklit stöd för att hjälpa gruppen framåt.
Stress
Samarbete
Kommunikation
Konflikter
Missnöje
När knutarna behöver redas ut!
Kontakta Hjärtat i fokus AB