GRUPPHANDLEDNING - KONFLIKTHANTERING
Individer är unika varelser med olika förmågor och kompetenser som bör tas till vara. En arbetsgrupp fungerar som allra bäst när individerna tillåts vara sig själva utan att för den skull agera på andras bekostnad. Det gör att även grupper är unika varför anpassat stöd behövs, för att grupp och individ ska fortsätta växa i sina sammanhang. Gruppdynamik utgörs av olika processer som tar tid att utveckla och förfina.

Ibland behöver arbetsgruppen hjälp för att hantera de svårigheter som kan uppstå och många gånger kan det vara fördelaktigt att efterfråga extern hjälp. Utifrån var arbetsgruppen befinner sig och vilka behov som finns så bidrar jag med kunskap, kompetens och erfarenhet.
Stress
Samarbete
Kommunikation
Konflikter
Missnöje
När arbetsgruppen behöver hjälp att reda ut knutarna
Kontakta Hjärtat i fokus AB - möjligheter här och nu!