Coachande samtal

SAMTAL “UNDER EKEN”

Ibland känns situationen svår. Det kan röra arbetet, din hälsa, familjen eller något annat i livet. Ingenting är för stort eller för litet. Samtalen utgår från dig och det du vill samtala om. Jag hjälper dig att sätta ord på “det som skaver” och tillsammans undersöker vi möjligheterna och din väg framåt.

(liten text under fotot)

Jag har “planterat” ett träd – ett träd som skänker trygghet och mod att ta sig an det som skaver. Ett gigantiskt lövverk som skapar syre och gör oss uttrycksfulla – och som i vinden tillåter oss att släppa taget om det som varit. Träd ger oss Livsenergi, tålamod och kraft att blicka framåt

Välkommen till samtal och nya möjligheter – Vi ses “under eken”

DIN VÄG FRAMÅT

Vad har du för mål som du vill uppnå? Vilka är dina drömmar?

Coachning innebär att utmana egen kommunikation och egna beteendemönster. Genom att utveckla förmågor och styrkor hittar vi nya vägar som utvecklar dig som person.
Hur ser din väg ut?
Om du vågar och vill – så hjälper jag dig framåt

SEKRETESS

Du kommer som du är och jag möter dig där. Du kan lita på att allt som sägs stannar innanför rummets väggar.