Företaget

VISION
Hjärtat i fokus AB är en del av min livsvision. I företaget vill jag bidra till ett Hållbart arbetsliv och god Hälsa genom kommunikativa och givande samarbeten byggt på ömsesidig tillit och förtroende, vetenskaplig forskning med människan i centrum.

Alla är välkomna, oavsett vem man är, vilken bransch man jobbar inom eller vad man kommer ifrån. Dörren är öppen för alla som önskar en förändring – på riktigt. Med specifika kompetenser och en helhetssyn finns Hjärtat i fokus AB som något nytt och unikt – för att möta dig där du är.

MÄNNISKAN OCH VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR

Människan består till största del av vatten. Därför symboliserar välmående människor och företag för mig – ett klart och friskt vatten, fyllt av Livsenergi, en ständigt pågående rörelse, långt bort från stagnationer och destruktiva handlingsmönster. En tillvaro med utrymme för den enskilde men också regelbunden närvaro och kontakt med sig själv och med andra.

Det är i det stillsamma som vi bygger våra muskler efter ett träningspass och det är i det stillsamma som vi bygger tillit, förtroende och goda relationer men det är i Rörelsen som vi växer som människor, som företag och som samhälle.

Den kraften och den kunskapen är mina budskap, liksom det andliga perspektivet dvs. att möta oss själva och varandra utifrån värden såsom vänlighet, ödmjukhet, tolerans, tålamod, hänsyn och respekt. Jag har lovat mig själv att vara sann mot mig själv och mina inre värden – Det löftet har jag för avsikt att hålla

HJÄRTAT I FOKUS
Att ha hjärtat i fokus innebär för mig att vara hållbar i längden både på organisations-, ledarskaps- och individnivå. När vi inkluderar hjärtat i våra sammanhang och beslut så innebär det ett ansvarstagande både inåt och utåt för oss själva men också gentemot andra i vår omgivning. Jag tänker att ett sådant fokus utgör grunden för all gynnsam utveckling

Namnet “landade” hos mig i början av min utbildning till Kraniosakralterapeut, en filosofi av hjärtat som vårt ursprung och livskraft, något som bildas utanför vår kropp, innan vi ens finns – Å hjärtats intelligens som gör att det känner av att “något ska ske” – innan det ens har skett…… Dessa filosofiska tankegångar grundat på embryologisk och kvantfysisk vetenskap, vill jag belysa i mitt arbete