Företaget

VISION
Företaget är en stor del av min livsvision. Här vill jag fortsätta att utvecklas som person, andligt och kommunikativt i nära och givande samarbeten med andra. Här får jag möjlighet att “knyta ihop” alla mina kompetenser och utveckla dessa till något nytt och unikt för att möta dig där du är och på den väg dit du önskar. För det kommer jag att vara “mitt bästa jag”

HJÄRTAT I FOKUS
Att ha hjärtat i fokus innebär för mig att vara hållbar i längden både på organisations-, ledarskaps- och individnivå. När vi inkluderar hjärtat i våra sammanhang och beslut så innebär det ett ansvarstagande både inåt och utåt för oss själva, på arbetet och för vår omgivning. Jag tänker att det utgör grunden för gynnsam utveckling

Namnet “landade” hos mig redan i början av utbildningen till Kraniosakralterapeut, en filosofi av hjärtat som vår mittlinje, vårt ursprung och livskraft, något som bildas utanför vår kropp, innan vi ens finns – Å hjärtats intelligens som gör att det känner av att “något ska ske” – innan det ens har skett…… Dessa filosofiska tankegångar grundat på embryologisk och kvantfysisk vetenskap, vill jag belysa i mitt arbete