Kraniosakral behandling

MÄNNISKAN PÅ CELLNIVÅ

Kroppen består till största del av vatten och tomt utrymme, vilket är en förutsättning för att varje cell ska kunna andas och expandera, tillgodogöra sig näring och göra sig av med slaggprodukter och skräp.

En rad olika tillstånd och situationer försämrar kroppens cellandning t.ex Stress och utmattning, långvarig värk, ogynnsam fysisk och psykisk arbetsmiljö, alltför hård träning, egna destruktiva beteendemönster och tankegångar, konflikter, traumatiska händelser i livet eller akuta skador

Allt detta sätter spår i kroppen, ger vårt inre en ökad surhetsgrad med försämrad miljö och funktion som följd. Vi känner av detta som olika former av belastningsbesvär, smärta, icke önskvärda emotioner eller neurologiska symtom

KRANIOSAKRAL BEHANDLING

En KS-terapeut möter upp allt detta genom att manuellt följa och återställa kroppens inre subtila rörelser och flöden. Våra djupast liggande vävnader får återhämtning, stressen minskar och immunförsvaret stärks. Vanliga områden som behandlas är skallens och ansiktets olika ben med tillhörande hjärnhinnor, Sacrum, columna, inre organ och våra extremitetsleder.

Behandlingen genomförs med “lätta” handpositioner i stillsamhet med närvaro och stort fokus. Klienten ligger på behandlingsbänk med kläderna på

SEKRETESS

Du kommer som du ÄR – och jag möter dig DÄR. Du kan lita på att allt som sägs och sker – stannar innanför rummets väggar.

ANSVARSFÖRSÄKRAN

KSTF – Kraniosakrala Terapeutförbundet. Medlemskap i förbundet försäkrar en auktoriserad verksamhet som bygger på vetenskaplig forskning. I medlemskapet följer också en ansvarsförsäkring. Som studiemedlem erbjuder jag “elevbehandling” till reducerat pris fram till examination som Diplomerad Kraniosakralterapeut.

Mer information om forskning finns på

www.tranbergs.se

www.cranialacademy.com

www.osteohome.com