Bakgrund

ARBETSLIVSERFARENHET
De senaste åren har jag arbetat inom företagshälsovården som Beteendevetare och organisationskonsult. Arbetet innebär att möta arbetsgivare i deras vardag utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter bl.a Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4

Konkret innebär det grupp- och chefshandledning, konflikthantering, arbetsmiljöutredningar och stöd genom krishantering. Individärenden och samtalsstöd utgör en stor del av arbetet och gäller t.ex. stress eller psykisk ohälsa. I samtliga insatser är en god kontakt med arbetsgivaren en förutsättning för gott resultat. Något jag uppskattar mycket är stresshantering individuellt och i grupp samt utbildningsinsatser för hållbart arbetsliv

UTBILDNING
Examen i Beteendevetenskap med inriktning Organisation och ledarskap vid Linköpings universitet. Vidare finns kurser t.ex i chefscoaching och KBT-baserad stresshantering

Som grund är jag Legitimerad sjukgymnast med vidareutbildning inom Ortopedisk manuell terapi OMT steg 2, Idrottsmedicin samt McKenzie. För närvarande studerar jag vid Tranbergs institut till Kraniosakralterapeut