Bakgrund

ARBETSLIVSERFARENHET
Inom företagshälsovården har jag arbetat flera år som Beteendevetare och Organisationskonsult, vilket innebär att möta arbetsgivare i deras vardag bl.a. utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4

Konkret innebär arbetet grupp- och chefshandledning, konflikthantering, arbetsmiljöutredningar ute på företag och stöd genom kriser. Individärenden och samtalsstöd utgör den stora delen och i samtliga insatser är god kontakt med arbetsgivaren en förutsättning för gott resultat. Något jag uppskattar mycket är stresshantering individuellt och i grupp samt utbildningsinsatser för hållbart arbetsliv.

Vidare har jag god yrkeserfarenhet från arbetslivsriktad rehabilitering genom anställning som Leg. Sjukgymnast på bl.a Alfta Rehab Center och Loka Brunn. Jag har också drivit eget företag som manuellt behandlande sjukgymnast.

UPPMANING

Jag vill verkligen uppmana alla företag att ta hjälp i tid. Av mina erfarenheter från företagshälsovården drar jag slutsatsen att det är allt för vanligt att man som företag och chef försöker hantera problemen internt. Ta hjälp! Se fördelarna med objektiva synsätt och en neutral part. Det hjälper oftast alla inblandade och inte bara den “ena sidan”

LIVSERFARENHET och PERSONLIG UTVECKLING

Som ett ovärderligt stöd i mitt arbete använder jag min gedigna arbetslivserfarenhet från olika områden och branscher men jag använder också personliga erfarenheter och min egen utveckling på alla plan, att jag vågat ta ställning utifrån värderingar i frågor som rör både arbete och privatliv. På det sätter känner jag mig stark och fri att agera utifrån ett mänskligt perspektiv.

Det är så viktigt att alltid erbjudas hjälp i utmanande situationer och här har arbetsgivare ett stort ansvar. Men det är lika viktigt att också våga ta emot hjälp när detta erbjuds. För det är tillsammans med andra och med hjälp av andra som utveckling sker. Vi behöver alla stöd, vi behöver bli sedda och hörda – av någon som ser och hör. Utveckling kan aldrig ske, bara på den enskilda kammaren.

UTBILDNING
Examen i Beteendevetenskap med inriktning Organisation och ledarskap vid Linköpings universitet. Vidare finns kurser t.ex i chefscoaching och KBT-baserad stresshantering

Som grund är jag Legitimerad sjukgymnast med vidareutbildning inom Ortopedisk manuell terapi OMT steg 2, Idrottsmedicin samt McKenzie. För närvarande studerar jag vid Tranbergs institut till Kraniosakralterapeut