Hållbart arbetsliv

Ledarstöd

Vad behöver du i ditt ledarskap för att vara både framgångsrik och hållbar? Vilka styrkor har du? Hur hög är din stressnivå? Vad behöver du förändra eller utveckla för att fungera över tid? Vad “brottas” du med i vardagen gällande arbetsmiljö, din arbetsgrupp eller medarbetarfrågor. Tillsammans möjliggör vi din fortsatta utveckling

Medarbetarstöd

Som arbetsgivare har du ansvar för dina medarbetares hälsa och rehabilitering på arbetet. Som chef kan det vara svårt att hantera medarbetare och arbetssituationer som “skaver”.

Vad behöver dina medarbetare för att fungera i arbetsgruppen, kanske någon utomstående att tala med? Finns det anhöriga till någon medarbetare som du önskar hjälpa? Insatserna genomförs på ett coachande sätt för att “komma vidare”

KBT-inriktad stresshantering

Återkommande eller långvarig stress påverkar oss negativt. Fokus, beslutsfattande, kreativitet och vår förmåga att socialisera med och förstå andra försämras, vilket förr eller senare skapar problem i arbetslivet.

Jag erbjuder stresshantering enskilt eller i grupp, liksom utbildningsinsatser och Kraniosakral behandling i stressreducerande syfte

Rehabilitering

Sjukfrånvaro utgör stora kostnader för både samhälle, företag och den enskilde. Detta har vi alla ett ansvar att förebygga och hantera. Som företagare är vi skyldiga att följa de lagar och föreskrifter som finns och som enskild har vi både rättighet och skyldighet att kommunicera när problem uppstår för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och sjukdom

Mitt fokus är att fungera som en länk mellan arbetsgivare och medarbetare, bidra till konstruktiv och framåtriktad kommunikation, bedöma och hitta praktiska lösningar gällande vardagsproblematik samt att ingå som en självklar del i all form av rehabilitering

Därför erbjuder jag Samtalsstöd, Stresshantering, Ergonomisk bedömning av arbetsplats inklusive rådgivning, Konflikthantering samt Kraniosakral behandling

Till min hjälp i mer komplexa ärenden samarbetar jag med “Månskenet grön rehabilitering” med bl.a Läkare, Sjuksköterska och Fysioterapeut. Verksamheten arbetar både förebyggande och rehabiliterande och har avtal med Försäkringskassan.

Utbildningsinsatser

Jag erbjuder utbildningar inom olika områden såsom Hållbart arbetsliv, Organisatorisk och social arbetsmiljö, Stress, Konflikthantering eller Ergonomi.

Vad behöver du och din arbetsplats?

Grupphandledning

När arbetsgruppen behöver hjälp på traven. Det kan gälla stress, konflikter, sjukfrånvaro eller bristande engagemang. Vad behöver din arbetsgrupp för att fungera bättre i vardagen?