Tjänster

HÅLLBART ARBETSLIV

Chefscoachning

Vad behöver du i ditt ledarskap för att vara en attraktiv arbetsgivare? Vilka styrkor har du? Vad behöver du utveckla för att vara hållbar över tid? Vad “brottas” du med i vardagen gällande arbetsmiljö, din arbetsgrupp eller medarbetarfrågor. Tillsammans möjliggör vi din fortsatta utveckling

Medarbetarstöd

Som arbetsgivare har du ansvar för dina medarbetares hälsa och rehabilitering på arbetet. Som chef kan det vara svårt att hantera alla arbetssituationer som “skaver” och ibland behöver medarbetare tala med någon utomstående. Vad behöver dina medarbetare för att utvecklas på arbetet? Finns det anhöriga till någon medarbetare som du önskar hjälpa? Samtalen genomförs på ett coachande sätt för att “komma vidare”

KBT-inriktad stresshantering

Återkommande eller långvarig stress påverkar oss negativt. Fokus, beslutsfattande, kreativitet och vår förmåga att socialisera med och förstå andra, försämras, vilket förr eller senare skapar problem i arbetslivet. Jag erbjuder stresshantering enskilt eller i grupp, liksom utbildningsinsatser och Kraniosakral behandling i stressreducerande syfte

Utbildningsinsatser

Jag erbjuder utbildningar inom olika områden såsom Hållbart arbetsliv, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), Stress, Konflikthantering eller Ergonomi. Vad behöver din arbetsplats?

Grupphandledning

När arbetsgruppen behöver hjälp på traven. Det kan gälla stress, konflikter, sjukfrånvaro eller bristande engagemang. Vad behöver din arbetsgrupp för att fungera bättre i vardagen?

Kraniosakral behandling – rehabiliterande åtgärd?

En effektiv behandlingsmetod som stillar och läker kroppens inre system och hjälper dig att komma ner i varv. Behandlingen kan med fördel användas i rehabiliterande syfte då den stärker dig fysiskt och mentalt, förbättrar ditt immunsystem och därmed din arbetsförmåga

“SAMTAL UNDER EKEN”

Ibland känns situationen svår. Det kan röra arbetet, din hälsa, familjen eller något annat i livet. Ingenting är för stort eller för litet. Samtalen utgår från dig och det du vill samtala om. Jag hjälper dig att sätta ord på det som “skaver” och tillsammans undersöker vi situationen och dess möjligheter utefter dina förutsättningar

PERSONLIG COACHNING – DIN VÄG FRAMÅT

Vad har du för mål som du vill uppnå? Vilka är dina drömmar? Coachning innebär att utmana egen kommunikation, egna beteenden och tillkortakommanden. Genom att utveckla förmågor och styrkor hittar vi nya vägar som utvecklar dig som person. Hur ser din väg ut? Om du vågar och vill så hjälper jag dig framåt!

KRANIOSAKRAL BEHANDLING

Genom att följa och återställa kroppens inre, subtila rörelser och flöden – stillas de inre systemen. Våra djupast liggande vävnader får återhämtning och kan läka på cellnivå, stressen minskar och immunförsvaret ökar. Behandlingen kan på sätt påverka både smärta, värk, inflammatoriska tillstånd, utmattningssymtom, “hjärndimma” och andra diffusa symtom i kroppen. Behandlingen genomförs med lätt beröring, klienten ligger på brits med kläderna på