KRANIOSAKRAL BEHANDLING
Bakgrundsfaktorer till Ohälsa
Alla våra inre system såsom hjärt-lungsystem, mage-tarm, nervbanor, lymfsystem och våra hormon- och körtelsystem svarar upp på allt som sker runt omkring oss, i våra tankar och i våra beteenden.
När vi mår bra på insidan fungerar också våra inre system, men en rad olika tillstånd och situationer försämrar detta och cellernas förmåga att andas, vilket leder till kompressioner och stagnationer i kroppens olika flöden.
Exempel på detta är stress, långvarig värk, ogynnsam fysisk eller psykisk arbetsmiljö, dålig sömn, alltför hård träning, konflikter eller traumatiska händelser i livet.
Att ha “flera bollar i luften”, att oroa sig eller att ständigt vara på gång - är levnadssätt som ofta leder till ohälsa - Därför behöver vi uppmärksamma vårt inre.
Vilka symtom besväras du av?
Kraniosakral behandling
Metoden är i grunden en osteopatisk behandlingsform där namnet syftar på dom rörelser och flöden som finns i området mellan Kraniet - vår skalle och Sacrum - Korsbenet i bäckenet.
En KS-terapeut möter upp klientens symtom och besvär genom att manuellt följa och återställa kroppens inre subtila rörelser och flöden. Det gör att våra djupast liggande vävnader får återhämtning, stressen minskar och immunförsvaret stärks.
Vanliga områden som behandlas är skallens och ansiktets olika ben med tillhörande hjärnhinnor, sacrum, columna, inre organ och våra extremitetsleder.

Klienten välkomnas till behandlingsbänken - in i det stillsamma där behandlingen genomförs med "lätta" handpositioner, närvaro och stort fokus på vårt inre och alla våra möjligheter
SEKRETESS
Kom som du är - Jag möter dig just där
Du kan lita på att ALLT - Stannar oss emellan
Att Vara - istället för att Göra
När vi vågar släppa taget -
då sker en djupgående läkning
KSTF - Kraniosakrala Terapeutförbundet
Medlemskap i förbundet försäkrar en auktoriserad verksamhet som bygger på vetenskaplig forskning. I medlemskapet följer också en ansvarsförsäkring.

Som studiemedlem erbjuder jag "elevbehandling" till reducerat pris fram till examination som Diplomerad Kraniosakralterapeut.
Historik och forskning
Behandlingen har sina rötter i 1800-talet där Dr. Still var den första osteopaten, ett passande namn med tanke på att Kraniosakral behandling bygger på Stillhet. Metoden är väl ansedd i stora delar av världen såsom USA, England och Tyskland - med utbildningar på Universitetsnivå.
Under hela 1900-talet har Kraniosakral behandling utvecklats från behandling av Kranium - Sacrum till att också inkludera våra inre organ och extremitetsleder. Flera vetenskapliga studier visar på goda effekter på både fysisk, emotionell och mental hälsa.
Det har forskats på en rad olika tillstånd såsom kronisk nacksmärta, gravida kvinnors bäckensmärta, migrän, ländryggssmärta och fibromyalgi, där samtliga visar att Kraniosakral behandling har en god effekt på dessa tillstånd.
När du önskar mer information om forskning
www.tranbergs.se www.cranialacademy.com www.osteohome.com