KRANIOSAKRAL TERAPI
Vad är Kraniosakral terapi?
Våra kroppar är fantastiska!
Här finns alla ritningar över kroppens olika vävnader, allt anpassat och klart!
Därav alla inre möjligheter att återfå rörlighet och funktion i organ och muskulatur.
Så när kroppen får sköta sig själv - så som det är tänkt, så kommer kroppen att läka!

Detta är Kraniosakral terapi - att under kravlösa förhållanden assistera kroppen att
återfå rörelse och funktion, vilket sker med "lätta" handpositioner, stor närvaro och
genom att stödja dom inre subtila rörelser som finns inom oss - när vi "lyssnar"

Vanliga områden som behandlas är skallens och ansiktets olika vävnader, sacrum,
ryggraden, inre organ och våra extremitetsleder (armar och ben)

Behandlingen gör att kroppens vävnader kan återhämta sig, vilket minskar stressen
på våra inre system, samtidigt som immunförsvaret stärks.

Bakgrundsfaktorer till ohälsa
Vår kropp svarar upp på allt som pågår, våra tankar och beteendemönster, liksom den miljö vi befinner oss i - och allra snabbast reagerar Hjärtat

Att ha "flera bollar i luften", att oroa sig eller att ständigt vara på gång - är levnadssätt som ofta leder till ohälsa.
Andra orsaker kan vara inre stress pga sjukdom eller långvarig värk, dålig sömn, alltför hård träning, konflikter eller traumatiska händelser någon gång i livet.

Situationer som ovan nämnda - kommer alltid att leda till kompression, stagnation och det vi uppfattar som symtom.


Så vad besväras du av?
Inför och under behandling
  • Avsätt helst tid för nedvarvning inför besöket
    På så sätt förbereder du dig för en effektiv behandling

  • Kom gärna i lediga kläder för skön komfort på behandlingsbänken

  • Lämna gärna smycken/sjalar hemma för att ge plats för handpositioner

  • Vi börjar besöket med en kortare anamnes
    Därefter får du lägga dig till rätta, under en filt om du så önskar

Behandlingsreaktioner
En vanlig reaktion är trötthet, varför tid för vila alltid rekommenderas efter
avslutad behandling. Det är också viktigt att dricka mycket vatten för att hjälpa kroppen att avlägsna slaggprodukter och skräp.

Reaktionen med trötthet beror på att kroppen varit överbelastad en längre
tid och att man nu kommit ner i varv.
I övrigt är behandlingsreaktioner mycket individuellt betingade beroende
på grundorsak och sammanhängande symtombild.
Friskvårdsbidrag - Presentkort
Om du är i en anställning - Kom i håg att du har förmånen att ansöka om Friskvårdsbidrag hos din arbetsgivare för Kraniosakral terapi.

Du har också möjlighet att köpa ett behandlingskort på minst fem behandlingar.
Då får du 10% rabatt på slutsumman. Behandlingskortet är personligt och gäller 1 år from inköpsdatum.

När du vill uppmärksamma någon med en gåva, bidra med hjälp till självhjälp eller när du själv vill ge presentförslag - då är ett Presentkort på Kraniosakral terapi ett värdefullt alternativ
SEKRETESS
Kom som du är - Jag möter dig just där
Du kan lita på att ALLT - Stannar oss emellan
KSTF - Kraniosakrala Terapeutförbundet
Som Leg. Sjukgymnast och Diplomerad Kraniosakralterapeut vill jag erbjuda behandling av hög kvalité.

Därför är jag medlem i Kraniosakrala terapeutförbundet, vilket försäkrar en auktoriserad verksamhet som bygger på vetenskaplig forskning.

I medlemskapet följer också en ansvarsförsäkring.

Kraniosakral terapi i världen
Metoden är mycket vanlig i stora delar av världen såsom USA, England och Tyskland - med utbildning på universitetsnivå.

Som exempel kan nämnas att förlossningsvården har KS-terapeuter anslutna till sig, för dom specifika kompetenser en
KS-terapeut har, att möta upp skallens olika vävnader - som ju blir starkt komprimerade och påverkade vid en förlossning,
ibland med livslånga besvär och funktionshinder som följd.

För en tid sedan var Sverige tillsammans med Nordkorea de enda länderna i världen med åldersgräns för Kraniosakral behandling.
I dagsläget återstår bara Sverige med en åldersgräns på 8 år.

Den gränsen kan ställa till det, eftersom tidig behandling kan förebygga förlossningskador hos barnet och dessutom förebygga
problem som kan uppstå långt senare i livet.


Historik och forskning
Kraniosakral terapi har sina rötter i 1800-talet där Dr. Still var den första osteopaten, ett passande efternamn med tanke på att
behandlingen som läkande funktion bygger på "stillhet"

"Kraniosakral" syftar på dom rörelser och flöden som finns i området mellan Kraniet (vår skalle) och Sacrum (korsbenet i bäckenet).
Rörelser som förändras vid ohälsa och som en KS-terapeut möter upp och återställer.

Under 1900-talet har Kraniosakral behandling utvecklats från behandling av Kranium - Sacrum, till att också inkludera våra inre organ
och extremitetsleder.

Ett flertal vetenskapliga studier har gjorts, vilka samtliga visar på goda effekter både gällande fysisk, emotionell och mental hälsa.

När det gäller fysiska besvär har forskning bedrivits på en rad olika tillstånd, bland annat kronisk nacksmärta, gravida kvinnors bäckensmärta,
migrän, ländryggssmärta och fibromyalgi.
Samtliga studier visar att Kraniosakral behandling har en god effekt på dessa tillstånd.
När du önskar mer information om forskning
www.tranbergs.se www.cranialacademy.com www.osteohome.com