LEDARSTÖD
Vad behöver du för att vara Hållbar som ledare?
Hur hög är din stressnivå?
Vad behöver du förändra eller utveckla för att fungera över tid?
Hur - När - Till vad drar du gränser?
Vad "brottas" du med i vardagen gällande arbetsmiljö,
din arbetsgrupp eller medarbetarfrågor?
Hjärtat i fokus AB
för att kunna tala ostört
- utan att det får effekter någon annanstan i livet?
SEKRETESS
Kom som du är - Jag möter dig just där
Du kan lita på att ALLT - Stannar oss emellan