MEDARBETARSTÖD
FYSISK OCH PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ
Som arbetsgivare har du ansvar för arbetsmiljö, medarbetares hälsa på arbetet och eventuell rehabilitering. Som chef kan det vara svårt att hantera alla situationer, framför allt dom som “skaver”. Tänk också på att du som chef inte ska veta allt - och det kan vara svårt att dra gränser för vad som är är arbetsrelaterat och vad som är privata problem. Ibland är det helt enkelt bättre att bara våga släppa kontrollen och lämna över till utomstående expertis. Det kommer att gynna både dig, dina medarbetare och “situationen”
Hur är stressnivån?
Hur hanterar ni konflikter?
Vad behöver dina medarbetare för att fungera i arbetsgruppen?
Vilka rehabiliteringsbehov finns?
Kanske finns det anhöriga till någon som du önskar hjälpa?
Min ambition är att fungera som en naturlig länk mellan dig som arbetsgivare och dina medarbetare
För mer information klicka på respektive tjänst

Ta hjälp - Agera professionellt och Spara tid!
Kontakt