MEDARBETARSTÖD
Fysisk och Psykosocial arbetsmiljö
Hur är stressnivån?
Hur hanterar ni konflikter?
Vad behöver dina medarbetare för att fungera i arbetsgruppen?
Vilka rehabiliteringsbehov finns?
Kanske finns det anhöriga till någon som du önskar hjälpa?
Hjärtat i fokus AB erbjuder
För mer information klicka på respektive tjänst

Agera professionellt - Ta Kontakt och Spara tid!
Kontakt