OM MIG
Arbetslivserfarenhet
Som beteendevetare och organisationskonsult har jag arbetat flera år inom företagshälsovården, vilket innebär att möta arbetsgivare och medarbetare i deras vardag bl.a. utifrån arbetsmiljöverkets olika föreskrifter.

Den stora delen utgörs av individärenden och samtalsstöd och i samtliga insatser ser jag god och förtrolig kontakt med arbetsgivaren som en förutsättning för gott resultat. Något jag uppskattar mycket är stresshantering individuellt och i grupp samt utbildningsinsatser för hållbart arbetsliv.

Vidare har jag jobbat med coachande insatser genom anställning på Arbetsförmedlingen och arbetslivsriktad rehabilitering som Leg. Sjukgymnast på bl.a Alfta Rehab Center och Loka Brunn. Jag har också drivit eget företag som manuellt behandlande sjukgymnast vid Karlstad medicinska träningsinstitut KMTI.
Utbildning och personlig utveckling
Examen i Beteendevetenskap med inriktning Organisation och ledarskap vid Linköpings universitet. Vidare finns kurser t.ex i chefscoachning, KBT-baserad stresshantering samt Tillämpad avslappning.

Som grund är jag Legitimerad sjukgymnast med vidareutbildning inom Ortopedisk manuell terapi OMT steg 2, Idrottsmedicin samt McKenzie. För närvarande studerar jag vid Tranbergs institut till Kraniosakralterapeut. Mer information om behandlingsformen finns att läsa under "Tjänster" - Kraniosakral behandling

Som ett ovärderligt stöd i arbetet använder jag min gedigna arbetslivserfarenhet från olika områden och branscher men jag använder också personliga erfarenheter och min egen utveckling på alla plan, att jag vågat ta ställning i frågor rörande både arbete och privatliv. På det sätter känner jag mig stark och fri att agera utifrån egna värderingar och ett mänskligt perspektiv.
Uppmaning till företag och enskilda
Det är så viktigt att erbjudas hjälp i utmanande situationer och här har arbetsgivare ett stort ansvar. Men det är också lika viktigt att påtala egna behov och att våga ta emot hjälp när det erbjuds. För det är tillsammans med andra som utveckling sker. Vi alla behöver stöd, vi behöver bli sedda och hörda – av någon som ser och hör. Utveckling kan aldrig ske, bara på den enskilda kammaren.

Därför vill jag verkligen uppmana alla företag och enskilda att agera i tid. Av erfarenhet ser jag det som alltför vanligt att man försöker hantera problemen på egen hand. Se fördelarna med ett objektivt synsätt och en neutral part. Det är oftast till fördel för alla inblandade.
Mitt namn är Gunilla - för dig, här och nu!