OM MIG
Arbetslivserfarenhet
Kraniosakralterapeut
Det känns stort för mig att ha nått ytterligare en dimension av förståelsen för hur fysisk och psykisk hälsa hänger samman.

För som Kraniosakralterapeut ser jag Helheten på ett mer
naturligt sätt - så som kroppen är skapad. Jag inser också att
resan mot ökad närvaro och acceptans - inte har något slut....

När vi på riktigt förstår och börjar anamma den alternativa sidans synsätt, så kommer ohälsan i samhället att drastiskt minska.
För Alternativa behandlingmetoder - Det är framtiden!

Beteendevetare och Organisationskonsult
Det känns tryggt med flera års erfarenhet från företagshälsovård
i att möta arbetsgivare och deras medarbetare i vardagen.
Något jag uppskattat mycket är stresshantering individuellt och i grupp samt utbildningsinsatser av olika slag.

Som coach har jag också erfarenhet av arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Legitimerad Sjukgymnast
Basen inom mig finns i rollen som sjukgymnast. Jag bestämde mig tidigt då jag alltid har velat arbeta med människor och Hälsa.

Därav har jag flera års erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering bl.a på Alfta Rehab Center och Loka Brunn. Jag har också drivit eget företag som manuellt behandlande sjukgymnast vid Karlstad medicinska träningsinstitut - KMTI.
Utbildning
2022: Examen Diplomerad Kraniosakralterapeut
Bröderna Tranbergs Kraniosakrala institut
Mer information om behandlingsformen finns att läsa under "Tjänster"
- Kraniosakral terapi
2011: Examen Beteendevetenskap
Inriktning Organisation och ledarskap
Linköpings universitet
Vidare finns kurser t.ex i chefscoachning och KBT-baserad stresshantering.
1991: Examen Leg. Sjukgymnast
Vårdhögskolan i Uppsala med vidareutbildning inom rörelse-stödjeorganen
Min egen utveckling
Det är så intressant att blicka tillbaka!
Jag har alltid känt mig annorlunda och lite utanför och så här i backspegeln förstår jag varför - Vi har ju olika livsresor!

Min resa har definitivt varit att utforska mig själv, mina inre värden och stå för den jag är, vilket förstås har skapat
många utmanande situationer, både privat och i arbetslivet.
Det har varit svårt att känna tillhörighet på riktigt. Det var först när jag kom i kontakt med den alternativa sidan som
jag på riktigt började förstå hur saker och ting hänger ihop - Vem jag är och Vad som är min livsuppgift.....

Sedan dess har saker och ting bara rullat på - i en helt annan riktning än vad jag någonsin trott, men ändå så självklar
- nu när jag ser tillbaka

Så det allra viktigaste för min egen utveckling har varit livet som jag levt, den barndom jag haft, dom människor
jag mött - Att jag hela tiden sökt mig vidare - till nya arbetsplatser, nya städer.... men också dom terapeuter som väglett
mig på olika sätt.
För dom flesta av oss behöver hjälp. Det är svårt att enbart på sin egen kammare leda sig själv på ett konstruktivt sätt.

Vi behöver bli utmanade och ifrågasatta för att utvecklas, men vi behöver också reflektera och ta ställning.
Så jag är stolt och glad över att jag har vågat bryta mönster, i både arbete och privatliv, för det har skapat det utrymme
som varit nödvändigt för mig.

På så sätt känner jag mig stark och fri att agera utifrån egna värderingar och ett mänskligt perspektiv.

Men utvecklingen den fortsätter - för jag har min Livsvision - att bidra till en mer human värld i såväl arbete, som privatliv
- med större fokus på hjärta och själ - och därför fortsätter jag att manifistera och agera utefter det


Mitt namn är Gunilla - för dig, här och nu!