REHABILITERING
Rehabiliteringsansvar
Sjukfrånvaro utgör stora kostnader för både samhälle, företag och den enskilde.

Som företag är vi skyldiga att följa de lagar och föreskrifter som finns och som enskild har vi både rättighet och skyldighet att kommunicera när problem uppstår för att förebygga och hantera arbetsrelaterad ohälsa och sjukdom

Samtalsstöd
Stresshantering
Ergonomi på arbetsplatsen
Konflikthantering
Kraniosakral terapi
Hjärtat i fokus AB
När du önskar hjälp i Rehabiliteringsfrågor!
Rehabilitering i Team
Hjärtat i fokus AB samarbetar med "Månskenet grön rehabilitering.
Här finns bl.a läkare, sjuksköterska och sjukgymnast.
Tillsammans erbjuder vi förebyggande och rehabiliterande insatser gällande t.ex stressrelaterad ohälsa och postcovid.

Verksamheten har avtal med Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
Detta gör att företag får ersättning för del av kostnaden vid ansökan om stöd för rehabilitering av medarbetare.

Rehabiliteringen genomförs i kursform under 12 veckor med innehåll såsom

  • Fysisk aktivitet
  • Stresshantering
  • Avslappning
  • Kostrådgivning
  • Samtalsstöd etc.

Som alternativ finns en kortare rehabiliteringsperiod på 7 v.
Samarbete i flöde Lyfter!