REHABILITERING
Sjukfrånvaro utgör stora kostnader för både samhälle, företag och den enskilde. Som företag är vi skyldiga att följa de lagar och föreskrifter som finns och som enskild har vi både rättighet och skyldighet att kommunicera när problem uppstår för att förebygga och hantera arbetsrelaterad ohälsa och sjukdom

Det är inte alltid helt lätt att avgöra vad som är arbetsrelaterat och vad som är privata problem Jag hjälper dig att sortera!
Samtalsstöd
Stresshantering
Ergonomisk bedömning av arbetsplats
Konflikthantering
Kraniosakral behandling
Rehabilitering i Team
Arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning bör alltid hanteras av arbetsgivaren i samråd med sjukskrivande läkare. Till detta behövs ibland kompletterande insatser av team såsom sjuksköterska, fysioterapeut eller någon form av psykologiskt stöd.

Till min hjälp i mer komplexa ärenden samarbetar jag med "Månskenet grön rehabilitering".
Verksamheten arbetar både förebyggande och rehabiliterande med insatser mot t.ex stressrelaterad ohälsa och postcovid.

Månskenet grön rehabilitering har avtal med Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Därför får ni som företag ersättning för del av kostnaden när ni ansöker om rehabiliteringsstöd för medarbetare.

Rehabiliteringen genomförs i kursform under 12 v med innehåll såsom Fysisk aktivitet, Stresshantering, Avslappning, Kostrådgivning, Samtalsstöd etc. Som alternativ finns även en kortare rehabiliteringsperiod på 7 v.