STRESSHANTERING
Utifrån, liksom inifrån kommande stress skapar en ogynnsam miljö för hela vår kropp där vissa vävnader får arbeta under hård press medan andra inte får den “plats” som behövs för optimal funktion, t.ex matspjälkningssystemet. Detta leder till obalanser både fysiskt, psykiskt och emotionellt och kan på sikt utveckla symtom såsom påtaglig trötthet, sömnbesvär eller värk.

Det är inte alltid helt lätt att avgöra om stressymtom är arbetsrelaterade eller ej, men oavsett anledning så behöver individen hjälp att hantera sin situation, annars är risken stor att individen går in i en sjukskrivningsperiod.

Jag erbjuder coachande samtal i utredande och behandlande syfte, alltid med fokus på att hitta vägar och möjligheter framåt. I kombination med detta föreslår jag också Kraniosakral behandling som lämpar sig ypperligt väl för alla former av stress- och belastningsbesvär
Coachande samtal
Kraniosakral behandling
Trepartssamtal med återkoppling
När någon på arbetsplatsen upplever stress
Kontakta Hjärtat i fokus AB - för ett hållbart arbetsliv