STRESSHANTERING
"Stress" i sig ett diffust begrepp som endast talar om att kroppen är belastad och därmed arbetar mot ett stort motstånd.

Stress säger ingenting om - Vad som orsakar motståndet - Var problemen sitter eller - Hur stressen visar sig.
Men säkert är att hela kroppen kommer att påverkas av den ogynnsamma miljö som uppstår på insidan.

Det leder till fysiskta, psykiska eller emotionella obalanser och kan på sikt utveckla symtom såsom påtaglig trötthet, sömnbesvär eller värk.

Det är ofta svårt att avgöra om stress är arbetsrelaterad eller uppkommen av anledning utanför arbetet och troligen går det inte att separera det ena från det andra. Oavsett - så behöver situationen hanteras för att undvika att individen går in i en sjukskrivningsperiod.

Coachande samtal
Kraniosakral behandling
Trepartssamtal med återkoppling

Hjärtat i fokus AB - för ett hållbart arbetsliv