UTBILDNING - EN MEDVETEN PROCESS
Hela livet är ett ständigt lärande och ibland går kraven på utbildning alldeles för långt. Därför bör allt lärande ske med ett tydligt syfte och medveten närvaro - för att ge den effekt som önskas.

För ett välfungerande arbetsliv erbjuder jag fördjupning inom följande områden

Stress
Bättre arbetsmiljö (BAM)
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
Ergonomi och fysisk arbetsmiljö
Konflikthantering
När arbetsplatsen har behov av mer kunskap eller önskar någon typ av föreläsning
Kontakta Hjärtat i fokus AB - för ett hållbart arbetsliv