UTBILDNING - FÖR ETT HÖGRE MEDVETANDE
Motivation att Lära
Livet är en pågående process - ett ständigt lärande, som blir så mycket mer givande när vi lär oss - för att vi själva har ett behov och en önskan om kunskap, förståelse, visdom....
för sammanhang, överblick, mervärde....

  • Vilja

  • Drivkraft

  • Intresse och nyfikenhet

  • en vilja att förstå mer

  • kanske med ett högre syfteStress
Det "svåra" samtalet
Bättre arbetsmiljö (BAM)
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
Ergonomi och fysisk arbetsmiljö
Konflikthantering
När du anlitar Hjärtat i fokus AB
så genomförs utbildande insatser med
Hjärtat - det mänskliga perspektivet och med ett Högre syfte!